GDPR - Spracovanie osobných údajov

NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA
Ovaj dokument opisuje način i svrhu obrade osobnih podataka DALMACIA AGENCY s. r. oko. , operatera (u daljnjem tekstu “DALMACIA AGENCY s. r. o.” ili “operater”), a također daje sve druge podatke propisane zakonom, uključujući informacije o pravima dotične osobe i načinu njihovog ostvarivanja.

Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu "Uredba") predstavlja zakonodavstvo o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te štiti temeljna prava i slobode pojedinci, zaštita osobnih podataka.

Prema članku 4. stavku 1. Uredbe, izraz "osobni podaci" označava svaku informaciju koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koju je moguće identificirati (u daljnjem tekstu "subjekt podataka").

"Obrada" znači radnju ili skup operacija koje uključuju osobne podatke ili datoteke osobnih podataka, bilo da se provode automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima, kao što su stjecanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohranjivanje, obrada ili izmjena, pretraživanje, pregledavanje, iskorištavanje , pružanje, prijenos, širenje ili na drugi način davanje, pregrupiranje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili likvidacija (članak 4. stavak 2. Uredbe).

Prema članku 12. i dalje. Propisima, ispitaniku se također moraju pružiti relevantne informacije o aktivnostima obrade voditelja obrade i pravima ispitanika.

SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA


Zaključivanje kupoprodajnog ugovora, Ugovora o zakupu, Budućeg ugovora, Ugovora o posredovanju, Ugovora o rezervaciji, izrada Protokola o prijenosu, Prijedloga pologa, Utvrđivanje opće vrijednosti nekretnine,

 • Konkretno, priprema sklapanja relevantnog ugovora ili drugih dokumenata, evidencija ugovora i povezanih dokumenata, uključujući sve njihove promjene u internom sustavu operatera, izvršavanje ugovora i kontrolu njegovog izvršenja, rješavanje pritužbi i pritužbi, oporavak ugovora o potraživanjima.
  • pravni temelj za obradu osobnih podataka u tu svrhu je odredba čl. 6 st. 1 slovo b) Uredbe, t.j. izvršenje relevantnog ugovora,
 • Izrada zapisnika o inspekcijskom pregledu - Naš legitimni interes u ovom slučaju je pravilno i nesmetano obavljanje našeg poslovanja, što ne bismo mogli obavljati da ste bili zabrinuti za kupnju, odnosno. komunicirali su s vlasnikom bez našeg sudjelovanja, iako vam je predmetnu nekretninu prezentirala naša tvrtka.
  • Pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka u tu svrhu je odredba čl. 6 st. 1 slovo f) Uredbe, t. j. naš legitimni interes,
 • Obrada osobnih podataka u svrhu oglašavanja putem internetskih portala za nekretnine u CRM softveru za nekretnine, tj. ponuda nekretnina radi njihove prodaje, odn. zakup trećoj strani, dok su u relevantnim nekretninama CRM softver za pojedinačne nekretnine zbog lakšu identifikaciju za operatera osobnih podataka dotične osobe kao vlasnika nekretnine, ali koji nisu vidljivi trećim osobama.
  • pravni temelj za obradu osobnih podataka u tu svrhu je odredba čl. 6 st. 1 slovo a) Uredbe, t.j. pristanak dotične osobe,
 • Knjigovodstvo i izrada računovodstvene dokumentacije, posebice administracija i fakturiranje usluga na temelju ugovora, obrada računovodstvenih, poreznih dokumenata i računa.
  • pravni temelj za obradu osobnih podataka u tu svrhu je odredba čl. 6 st. 1 slovo c) Uredbe, t.j. ispunjavanje obveza prema posebnim propisima, posebice Zakonu br. 431/2002 Zb. o računovodstvu s izmjenama i dopunama Zakona br. 222/2004 Zb. o porezu na dodanu vrijednost, s izmjenama,
 • Poštanska evidencija i administracija registra, tj. registracija i administriranje poštanskih pošiljaka, pošte dostavljene i poslane iz i u elektronički poštanski sandučić te registracija i arhiviranje ugovora, računovodstvenih, poreznih i povezanih dokumenata u internim sustavima operatera.
  • Pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka u tu svrhu je odredba čl. 6 st. 1 slovo c) Uredbe, t. j. ispunjenje naše zakonske obveze prema posebnim propisima, posebice prema Zakonu o računovodstvu i Zakonu br. 395/2002 Zb. o arhivima i registrima te o izmjenama i dopunama određenih zakona,
 • Oglašavanje i marketing usluga i proizvoda operatera, posebno slanje informacija o našim proizvodima i uslugama te aktualnoj ponudi nekretnina i sl.
  • pravni temelj za obradu osobnih podataka u tu svrhu je odredba čl. 6 st. 1 slovo a) Uredbe, t.j. pristanak dotične osobe,

OBRADA OSOBNIH PODATAKA PROVODI SE U SKLADU SA ZAKONSKIM ZAHTJEVIMA
što znači da osobne podatke čuvamo vrijeme potrebno u svrhu obrade. Vrijeme obrade osobnih podataka za pojedinačne svrhe određuje se:

 • Ako Operater obrađuje osobne podatke na zakonskoj osnovi - izvršenje ugovora prema st. 3. a), tako da vaše osobne podatke obrađujemo onoliko vremena koliko je potrebno za izvršenje ugovora. Ako je ugovor raskinut, Operater prelazi na uništavanje osobnih podataka ispitanika, osim ako je osobne podatke moguće obrađivati ​​na drugoj pravnoj osnovi.
 • Ako osobne podatke pogođene osobe Operater obrađuje na pravnoj osnovi - usklađenost sa zakonskim
  • obveze, osobne podatke Operater obrađuje u razdoblju određenom zakonom.
 • Ako Operater obrađuje osobne podatke nositelja podataka na pravnoj osnovi - privolu ispitanika, osobne podatke ispitanika obrađuje Operater za razdoblje tijekom kojeg je subjekt podataka dao privolu . Nakon isteka razdoblja čuvanja osobnih podataka Operater će izbrisati osobne podatke.

To znači da ćemo Vaše osobne podatke čuvati onoliko koliko je potrebno za ispunjavanje definiranih ciljeva obrade osobnih podataka, ali ne za vrijeme trajanja relevantnog ugovora, tj. podmirenje međusobnih obveza koje iz toga proizlaze. Račune kao i ostalu poreznu i računovodstvenu dokumentaciju čuvamo u skladu s važećim zakonskim propisima 10 godina nakon godine na koju se odnose. Osobne podatke obrađene u reklamne i marketinške svrhe pohranjujemo u razdoblju od 10 godina od datuma njihovog pružanja. Nakon tog vremena, vaši će osobni podaci biti izbrisani. U slučaju da u bilo kojem trenutku tijekom trajanja ugovornog odnosa prigovorite na obradu vaših osobnih podataka za izravni marketing naših usluga i proizvoda, prestat ćemo obrađivati ​​vaše osobne podatke u tu svrhu.

NEPRUŽANJE OSOBNIH PODATAKA
Vaše osobne podatke nužno trebamo od Vas, jer u slučaju njihova neobjavljivanja ne može nastati ugovorni odnos između Vas i naše tvrtke, jer su oni nužan dio ugovora sklopljenih između Vas.

Vi i naša tvrtka u skladu sa Zakonom. Ne. 40/1964 Zb. Građanski zakonik s izmjenama i dopunama i Zakon. Ne. 513/1991 Zb. Trgovački zakon s izmjenama. Zbog te činjenice nismo bili u mogućnosti pružiti vam usluge nekretnina koje nudimo. Međutim, ako nam ne želite dati svoj telefonski broj ili e-mail adresu, to ne sprječava uspostavljanje ugovornog odnosa ili pružanje usluga nekretninama, ali naša međusobna komunikacija neće biti tako učinkovita kao da ste nam dali njih nama.

KATEGORIJE KORISNIKA
Svi vaši osobni podaci bit će pohranjeni u našim internim sustavima i dalje ćemo ih pružati raznim suradnicima (posrednicima), koji su uglavnom zainteresirani za prodaju/kupnju/iznajmljivanje nekretnina, revizorima, pravnim savjetnicima, bilježnicima, stručnjacima i procjeniteljima nekretnina, poreznih, računovodstvenih i financijskih posrednika, banaka, osiguravajućih društava, osoba koje obavljaju reklamne i marketinške aktivnosti za operatora, u svrhu oglašavanja te također operatera internetskih portala za nekretnine u CRM softveru za nekretnine, u mjeri koja je potrebna za obavljanje svog rada ili prava, a koji će istovremeno u odnosu na pružene ili dostupne informacije imati opseg i pod uvjetima dogovorenim u
pisani ugovor koji sklapamo s njima ili obvezu propisanu općeobvezujućim zakonskim propisima da čuvamo povjerljivost takvih informacija.

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA
Vaši osobni podaci sigurni su kod nas. Uveli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo spriječili neovlašteni pristup i zlouporabu Vaših osobnih podataka. Jako nam je stalo do zaštite vaših osobnih podataka. Stoga ne samo da redovito provjeravamo njihovu sigurnost, već kontinuirano poboljšavamo njihovu zaštitu. Trudimo se koristiti sigurnosne mjere koje pružaju dovoljnu sigurnost s obzirom na trenutno stanje tehnologije. Poduzete sigurnosne mjere se zatim redovito ažuriraju.

"KOLAČIĆI" NA NAŠOJ WEB STRANICI
Operater koristi kolačiće na svojoj web stranici www.nina-dom.sk samo uz pristanak dotične osobe. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se sastoje od brojevnog retka i slova koje se pohranjuju na tvrdi disk vašeg računala pomoću web preglednika i mogu jedinstveno identificirati vašu IP adresu. Kolačiće koristimo u svrhu elektroničke komunikacije putem e-pošte i identifikacije korisnika stranice.

OBJAVA OSOBNIH PODATAKA
Objavljivanje informativnih materijala s događaja na web stranici operatera.

PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA IZVAN EUROPSKE UNIJE
Prijenos vaših osobnih podataka u treće zemlje ili međunarodne organizacije se ne odvija.

KORIŠTENJE AUTOMATIZIRANOG ODLUČIVANJA - DONOŠENJE I PROFILIRANJE
Operater ne koristi profiliranje niti automatizirano donošenje odluka prilikom obrade vaših osobnih podataka.

PRAVA DITIČNE OSOBE


Opozovite privolu – u slučajevima kada obrađujemo vaše osobne podatke na temelju vaše privole, imate pravo opozvati ovu privolu u bilo kojem trenutku. Privolu možete opozvati elektroničkim putem, na adresu odgovorne osobe, pisanim putem, obavijesti o opozivu privole ili osobno u uredu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka koje smo na temelju njega obrađivali o vama.

Pravo pristupa - imate pravo dati kopiju osobnih podataka koje imamo o vama, kao i informacije o tome kako koristimo vaše osobne podatke. U većini slučajeva, vaši osobni podaci bit će vam dostavljeni u pisanom obliku, osim ako vam je potreban drugi način pružanja. Ako ste te podatke zatražili elektroničkim putem, oni će vam biti dostavljeni elektroničkim putem, ako je to tehnički moguće.

Pravo na ispravak – poduzimamo razumne korake kako bismo osigurali točnost, potpunost i pravovremenost informacija koje imamo o vama. Ako smatrate da su podaci koje posjedujemo netočni, nepotpuni ili zastarjeli, ne ustručavajte se zatražiti od nas da izmijenimo, ažuriramo ili dopunimo ove podatke.

Pravo na brisanje (zaborav) - imate pravo tražiti od nas da izbrišemo vaše osobne podatke, na primjer ako osobni podaci koje smo dobili o vama više nisu potrebni za ispunjenje izvorne svrhe obrade. Međutim, vaše se pravo mora procijeniti u svjetlu svih relevantnih okolnosti. Na primjer, možemo imati određene zakonske i regulatorne obveze, što znači da nećemo moći udovoljiti vašem zahtjevu.

Pravo na ograničenje obrade - u određenim okolnostima imate pravo tražiti od nas da prestanemo s korištenjem vaših osobnih podataka. To su, na primjer, kada mislite da osobni podaci koje imamo o vama mogu biti netočni ili kada mislite da više ne trebamo koristiti vaše osobne podatke.

Pravo na prijenos podataka - u određenim okolnostima imate pravo zahtijevati od nas da prenesemo osobne podatke koje ste nam dali drugoj trećoj strani po vašem izboru. Međutim, pravo na prenosivost odnosi se samo na osobne podatke koje smo od vas dobili uz vaš pristanak ili na temelju ugovora u kojem ste stranka.

Pravo na prigovor - imate pravo prigovoriti obradi podataka koja se temelji na našim legitimnim legitimnim interesima. Ako nemamo uvjerljiv legitiman razlog za obradu, a vi prigovorite, nećemo dalje obrađivati ​​vaše osobne podatke.

Pravo na pokretanje postupka zaštite osobnih podataka - ako smatrate da su vaši osobni podaci obrađeni nepošteno ili nezakonito, možete podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, a to je Ured za zaštitu osobnih podataka Slovačke Republike, hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. Broj: +421 / 2/3231 3214; pošta: [email protected], https://dataprotection.gov.sk. U slučaju podnošenja prijedloga u elektroničkom obliku, potrebno je da ispunjava uvjete iz stavka 19. stavka 1. Zakona br. 7181967 Zb. o upravnom postupku (upravna pristojba).

INFORMACIJE I OSTVARIVANJE PRAVA OSOBE
Kako biste ostvarili svoja prava, možete se u bilo kojem trenutku obratiti operateru na sljedeći način:

 • Adresa: DALMACIA AGENCY s.r.o, Mlynárska 7063/26, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35
 • E-mail: [email protected]

Na Vaš zahtjev ćemo odgovoriti besplatno u roku od 30 dana. U slučaju složenosti ili velikog broja prijava, imamo pravo produljiti ovaj rok za još 60 dana. Ako se to dogodi, obavijestit ćemo vas o razlozima.
U slučaju ponovnog zahtjeva, imamo pravo naplatiti razumnu administrativnu pristojbu za pokrivanje troškova povezanih s pružanjem ove usluge.

Naći ćeš nas

Kontaktirajte nas

Pronašli ste nekretninu uz more koja vam se sviđa. Želite investirati ili imate samo pitanja o stanovima?

Klikom na gumb POŠALJI pristajete na obradu podataka koje ste unijeli kako biste odgovorili na pitanje ili prijedlog primatelju poruke, a to je tvrtka DALMACIA AGENCY sro. Za više informacija o obradi i zaštiti osobnih podataka pogledajte odjeljak " GDPR - Obrada osobnih podataka ".

Poruka se nije mogla poslati
poruka je uspješno poslana